Reglament


Info cursa edició 2018:

darrera actualització: 09/01/2018

NORMATIVA

– El temps màxim per a completar LA CLÀSSICA serà de 3hores i 30 minuts. El punt de pas intermig es tancarà 1hora i 45minuts hores després de la sortida, a la meitat del recorregut aprox. La CLÀSSICA no està pensada per fer-se caminant.

– El temps màxim per completar LA RÀPIDA serà de 2hores i 30 minuts.

– En ambdós casos hi haurà punts de control de pas, per tant es demana que el dorsal estigui visible a la part frontal del corredor.

– Preu CLÀSSICA: 17€ per a federats i Socis C.E. La Llacuna i 19 € per la resta de corredors, inclou assegurança.

– Preu RÀPIDA: 14€ per a federats i Socis C.E. La Llacuna i 16€ per la resta de corredors, inclou assegurança.

 

ATENCIÓ: Els socis del Centre Excursionista de la Llacuna i els corredors que acreditin tenir la llicència federativa de la FEEC (modalitat mínima C) vigent durant el 2018 gaudiran d’un descompte de 2 € que s’aplicarà en el moment de recollir el dorsal el dia de la cursa*. La llicència s’haurà de presentar el dia de la cursa.

* Descomptes no acumulables

 

RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS

– El sol fet de participar a la cursa representa l’acceptació del present reglament, quedant els imprevistos a criteri de l’organització.

– L’organització no es fa responsables dels danys o qualsevol altre perjudici que la participació de la cursa pugui ocasionar als inscrits.

– Tots els participants tenen l’obligació de:

 • Tenir l’estat físic i els coneixements teòrics/pràctics necessaris per a la realització de la cursa.
 • Tenir l’equip i material adient per a la realització de la cursa.
 • Seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització de la cursa.
 • Assistir i comunicar al control més proper qualsevol accident que hagin observat.

– Els participants que decideixin retirar-se de la cursa hauran de comunicar-ho a l’organització a través del control de pas més proper al lloc de la retirada.

DESQUALIFICACIONS DELS PARTICIPANTS

– Seran motiu de desqualificació les següents circumstàncies:

 • Finalitzar la prova més tard de l’hora de tancament de l’arribada o passar més tard de l’hora de tancament dels diferents controls de pas.
 • Escurçar el recorregut de l’itinerari establert o no passar pels punts de control de pas obligatoris.
 • No portar el dorsal de forma visible o manipulat.
 • Emprar ajuda externa en àrees no autoritzades (per exemple fer servir qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del recorregut).
 • Comportar-se de forma contrària a les pautes habituals de respecte absolut a les més essencials normes esportives de companyonia (per exemple no assistir a un altre competidor que requereixi ajuda).
 • Comportar-se de forma contrària a les pautes habituals de respecte a la natura (per exemple llençar deixalles fora dels llocs designats desprès de cada avituallament o en qualsevol punt de la cursa).
 • Qualsevol desconsideració amb els membres de l’organització o participants de la cursa.

RECLAMACIONS A L’ORGANITZACIÓ

– L’organització no acceptarà cap tipus de reclamació.

– Després del lliurament de premis, la organització escoltarà les recomanacions, crítiques i opinions personals sobre el funcionament de la prova.

ANUL·LACIÓ DE LA CURSA

– Les condicions meteorològiques desfavorables (boira, pluja, etc.) no suposaran en cap cas la suspensió de la prova, l’organització considera que poden suposar un al·licient i un repte més a superar. En casos de condicions extremes, l’organització prendrà la decisió que cregui més convenient contrastant la informació amb els serveis d’emergència oficials, sempre tenint en compte la seguretat dels participants, voluntaris i col·laboradors.

DRETS D’IMATGE

– El sol fet d’inscriure’s a la Botifarunner, s’autoritza expressament a l’organització per utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic, així com en materials de promoció o publicitari, produïts i difosos per l’organització durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.

CATEGORIES

– S’estableixen les següents categories:

  • Sèniors (de 18 a 44 anys).
  • Veterans (dels 45 anys en amunt).
  • Locals (participants que hagin acreditat estar empadronats a La Llacuna en el moment de la inscripció).

*Les edats per establir la categoria és comptabilitzen en anys complerts el dia de la cursa.

PREMIS I OBSEQUIS


Com a obsequi, tots els corredors rebran una samarreta tècnica de commemoració dels 10 anys i la botifarrada popular en acabar la cursa.

Els premis estaran dividits de la següent manera:

LA CLÀSSICA

 • Classificació general masculí: 1er, 2on i 3er classificat
 • Classificació general femení: 1ra, 2ona i 3ra classificada
 • Classificació veterans masculí: 1er classificat
 • Classificació veterans femení: 1ra classificada
 • Classificació local masculí: 1er, 2on i 3er classificat
 • Classificació local femení: 1ra, 2ona i 3ra classificada

LA RÀPIDA

 • Classificació general masculí: 1er, 2on i 3er classificat
 • Classificació general femení: 1ra, 2ona i 3ra classificada
 • Classificació veterans masculí: 1er classificat
 • Classificació veterans femení: 1ra classificada
 • Classificació local masculí: 1er, 2on i 3er classificat
 • Classificació local femení: 1ra, 2ona i 3ra classificada

– Premis especials (Els detalls d’aquests seran publicats a la pàgina web)

– No hi haurà premis en metàl·lic.

SERVEIS

AVITUALLAMENTS

 • Existiran diversos punts d’avituallament sòlid i líquid durant tot el recorregut a distàncies inferiors a 5 km.
 • Els avituallaments estaràn degudament senyalitzats a uns 50 m abans d’arribar i a una distància aproximada de 50 m posterior dels punts d’avituallament, es disposaran recipients on els participants puguin dipositar les deixalles (gots, restes de menjar, etc.).

 

SERVEI MÈDIC

 • Es comptarà amb l’assistència de servei mèdic de primers auxilis, i rescat amb ambulància durant tota la cursa i a l’arribada per a atendre els corredors en cas que fos necessari.

 

ALTRES

 • Es disposarà de servei de guarda-roba a la zona d’arribada.
 • Aquest any no podem garantir el servei de dutxa i vestuari.

**Tots els inscrits accepten aquest reglament. L’Organització es reserva el dret de modificar aquest reglament en el cas que fos necessari. La data i hora indica la darrera actualització