Reglament


Darrera actualització: 31/12/2018

RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS

El sol fet de participar a la cursa representa l’acceptació del present reglament, quedant els imprevistos a criteri de l’organització.

L’organització no es fa responsables dels danys o qualsevol altre perjudici que la participació de la cursa pugui ocasionar als inscrits.

Tots els participants tenen l’obligació de:

  • Tenir l’estat físic i els coneixements teòrics/pràctics necessaris per a la realització de la cursa.
  • Tenir l’equip i material adient per a la realització de la cursa.
  • Seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització de la cursa.
  • Assistir i comunicar al control més proper qualsevol accident que hagin observat.
  • Els participants que decideixin retirar-se de la cursa hauran de comunicar-ho a l’organització a través del control de pas més proper al lloc de la retirada.

El temps màxim per a completar LA CLÀSSICA serà de 3 hores i 30 minuts. El punt de pas intermig es tancarà 1 hora i 45 minuts hores després de la sortida, a la meitat del recorregut aprox. La CLÀSSICA no està pensada per fer-se caminant. El temps màxim per completar LA RÀPIDA serà de 2 hores i 30 minuts. En ambdós casos hi haurà punts de control de pas, per tant es demana que el dorsal estigui visible a la part frontal del corredor.

Preu CLÀSSICA: 17 € per a federats i Socis C.E. La Llacuna i 19 € per la resta de corredors, inclou assegurança. A partir de l’11 de febrer, el preu serà de 22 i 24€ respectivament.

Preu RÀPIDA: 15 € per a federats i Socis C.E. La Llacuna i 17 € per la resta de corredors, inclou assegurança. A partir de l’11 de febrer, el preu serà de 20 i 22€ respectivament.

ATENCIÓ: Els socis del Centre Excursionista de la Llacuna i els corredors hauran d’acreditar la seva condició (tenir la llicència federativa de la FEEC – modalitat mínima C, vigent durant el 2019)  en el moment de recollir el dorsal el dia de la cursa. Descomptes no acumulables.
* Donat que el sistema de cronometratge utilitza el xip groc, aquells corredors que no el tinguin, hauràn de pagar 1€ més en el moment de la inscripció.

 

Els menors de 18 anys hauran de presentar degudament omplert el document d’autorització paterna que us podeu descarregar aquí. Si no es presenta el document correctament omplert el dia de la cursa, no es podrà participar.


DESQUALIFICACIONS DELS PARTICIPANTS

Seran motiu de desqualificació les següents circumstàncies:

 • Finalitzar la prova més tard de l’hora de tancament de l’arribada o passar més tard de l’hora de tancament dels diferents controls de pas.
 • Escurçar el recorregut de l’itinerari establert o no passar pels punts de control de pas obligatoris.
 • No portar el dorsal de forma visible o manipulat.
 • Emprar ajuda externa en àrees no autoritzades (per exemple fer servir qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del recorregut).
 • Comportar-se de forma contrària a les pautes habituals de respecte absolut a les més essencials normes esportives de companyonia (per exemple no assistir a un altre competidor que requereixi ajuda).
 • Comportar-se de forma contrària a les pautes habituals de respecte a la natura (per exemple llençar deixalles fora dels llocs designats després de cada avituallament o en qualsevol punt de la cursa).
 • Qualsevol desconsideració amb els membres de l’organització o participants de la cursa.

RECLAMACIONS A L’ORGANITZACIÓ

L’organització no acceptarà cap tipus de reclamació.
Després del lliurament de premis, l’organització escoltarà les recomanacions, crítiques i opinions personals sobre el funcionament de la prova.

ANUL·LACIÓ DE LA CURSA

Les condicions meteorològiques desfavorables (boira, pluja, etc.) no suposaran en cap cas la suspensió de la prova, l’organització considera que poden suposar un al·licient i un repte més a superar. En casos de condicions extremes, l’organització prendrà la decisió que cregui més convenient contrastant la informació amb els serveis d’emergència oficials, sempre tenint en compte la seguretat dels voluntaris, col·laboradors i corredors.

DRETS D’IMATGE

Pel sol fet d’inscriure’s a la Botifarunner, s’autoritza expressament a l’organització per utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic, així com en materials de promoció o publicitari, produïts i difosos per l’organització durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.

CATEGORIES
S’estableixen les següents categories:
General (de 18 a 44 anys).
Veterans (dels 45 anys en amunt).
Juvenil (16 a 17 anys)
Locals (participants que hagin acreditat estar empadronats a La Llacuna en el moment de la inscripció).
* Les edats per establir la categoria és comptabilitzen en anys complerts el dia de la cursa.

PREMIS I OBSEQUIS

El corredors rebran un obsequi al finalitzar la cursa així com un entrepà de botifarra i una beguda. L’obsequi consistirà en una samarreta de .

Els premis pels guanyadors estan dividits de la següent manera:

LA CLÀSSICA
– Classificació general masculí: 1er, 2on i 3er classificat
– Classificació general femení: 1ra, 2ona i 3ra classificada
– Classificació veterans masculí: 1er classificat
– Classificació veterans femení: 1ra classificada
– Classificació juvenil masculí : 1er classificat
– Classificació juvenil femení : 1ra classificada
– Classificació local masculí: 1er, 2on i 3er classificat
– Classificació local femení: 1ra, 2ona i 3ra classificada

LA RÀPIDA
– Classificació general masculí: 1er, 2on i 3er classificat
– Classificació general femení: 1ra, 2ona i 3ra classificada
– Classificació veterans masculí: 1er classificat
– Classificació veterans femení: 1ra classificada
– Classificació juvenil masculí : 1er classificat
– Classificació juvenil femení : 1ra classificada
– Classificació local masculí: 1er, 2on i 3er classificat
– Classificació local femení: 1ra, 2ona i 3ra classificada

* No hi haurà premis en metàl·lic.
* Les classificacions com a veterà/juvenil/local no exclouen de la classificació general, els obsequis no són acumulables.


AVITUALLAMENTS

Existiran diversos punts d’avituallament sòlid i líquid durant tot el recorregut a distàncies aproximades de 5 km.
Els avituallaments estaran degudament senyalitzats: a uns 50 m abans d’arribar i a una distància aproximada de 50 m posterior dels punts d’avituallament, on es disposaran recipients on els participants puguin dipositar les deixalles (gots, restes de menjar, etc.).

SERVEI MÈDIC
Es comptarà amb l’assistència de servei mèdic de primers auxilis, i rescat amb ambulància durant tota la cursa i a l’arribada per a atendre els corredors en cas que fos necessari.

ALTRES

Es disposarà de servei de guarda-roba a la zona d’arribada.
Hi haurà servei de vestuari i dutxes. (tot i que no podem garantir aigua calenta per a tots els participants).
El municipi disposa de diverses zones d’aparcament (no vigilades). Es recomana no deixar objectes de valor als vehicles.


**Tots els inscrits accepten aquest reglament. L’Organització es reserva el dret de modificar aquest reglament en el cas que fos necessari.